basis GGZ

 

werkwijze

Het basisteam biedt kortdurende behandelingen voor milde klachten voor volwassenen vanaf 18 jaar. Tijdens de intake binnen de BasisGGZ maken we gebruik van het ‘KOP-model’ (K = O x P) met als doel een overzicht te creëren van welke klachten (K) u last heeft, wat de omstandigheden (O) zijn die daarin meespelen en hoe u geneigd bent met deze klachten om te gaan, uw persoonlijke stijl (P). Er wordt altijd met u overlegd, welke type behandeling het beste bij u past. Naast individuele behandelingen kunt u ook deelnemen aan een groepsbehandeling.

 

behandeling

Om u te helpen uw doelen te behalen maken we gebruik van verschillende interventies en methoden. We werken voornamelijk met interventies uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapy (ACT) en EMDR. Daarnaast maken we binnen onze behandelingen ook gebruik van e-Health (Therapieland). Deze online modules maken vaak onderdeel uit van de behandeling naast andere besproken huiswerkopdrachten. Hier kunt u tussen de sessies mee aan de slag. Binnen de behandeling wordt daarmee van u een actieve bijdrage gevraagd. Als aanvulling op de behandeling van psychologen wordt er ook vaktherapie geboden, wat meer lichaams- en ervaringsgericht is (zonder woorden). Wij bieden dit in de vorm van PMT (psychomotore therapie) en beeldende therapie.

Binnen een kortdurende behandeling is het niet te verwachten u helemaal naar het eindstation te kunnen begeleiden, maar dat u de tools en handvatten heeft daar op eigen kracht te kunnen komen. Hiermee willen we uw zelfregie vergroten. Een behandeling kan worden afgerond als u weet wat u nodig hebt het einddoel te bereiken en daar voldoende vertrouwen in voelt. Zelf verder gaan, zonder ondersteuning van een psycholoog, vergroot het vertrouwen en dat u in de toekomst mogelijke problemen zelf het hoofd kunt bieden. Tijdens het laatste gesprek zal u ook worden gevraagd een terugvalpreventieplan te maken. Na afronden zal uw behandelaar een korte ontslagbrief sturen aan uw verwijzer (meestal uw huisarts).