Jaarplan 2023

Met een pas op de plaats, komen we twee stappen verder

Jaarplan 2023  (op hoofdlijnen

 

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van organisatie

Financieel resultaat

Overige

Kwaliteit van zorg

Alle problematiek wordt beoordeeld in de context van de clienten. Deze context wordt meegenomen in de(systeem) diagnostiek.

Heldere doelen voor de behandeling bij de start samen met cliënt vaststellen. Daarna communiceren met verwijzer

Periodiek evalueren van de behandeling met de cliënt en een collega-behandelaar om behandeling door te zetten, aan te passen of te stoppen

Verhelderen van de inzet van de vaktherapeuten en gebruik van groepen

Implementatie Therapieland

Implementatie ACP app

Kwaliteit van organisatie 1

Behandelaars zijn zich bewust van hun grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Behandelaars zijn schaars, en we moeten spaarzaam met de kostbare tijd van behandelaars omgaan. Daar zijn ze zich allemaal ook zelf van bewust.

Iedereen is zich daarnaast bewust van het belang van doelmatigheid. Wij behandelen niet meer of langer, dan strikt nodig is. Er wordt gewerkt in teams van 12-18 behandelaars. Binnen de teams is een open klimaat, waarin mensen kritisch zijn op zichzelf en elkaar. Mensen durven elkaar aan te spreken en het oneens te zijn met elkaar. Conflicten mogen er zijn en worden hersteld in goed overleg.

Binnen de teams is een evenwichtige mix van ervaren en van jonge collega’s enerzijds en vrouwen en mannen anderzijds.

Mensen voelen zich geinspireerd en uitgedaagd door elkaar en door de clienten. Ze leren van elkaar en bevragen elkaar.

Er is ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Dat is fijn maar ook noodzakelijk, om te herstellen als behandelaar van de emotionele last in het werk.

Personeel is trots op epp GGZ.

Kwaliteit van de organisatie 2

Sterke teamleiders die meewerkend voorman/-vrouw zijn. Ze zijn primair loyaal aan het bedrijf en sturen hun team op teamtargets. Deze targets gaan over zorg en over productie.

Teamleiders rouleren iedere 2 jaar. Zo kunnen ze met een frisse blik hun team aansturen, met het belang van de hele zaak als uitgangspunt. Ze krijgen 8 uur per week om teamleider te zijn, bij een team van 14 leden.

Wachtlijst inzichtelijk voor cliënten en verwijzers en intern

Secretariaten ondersteunen de behandelaren bij het inplannen van afspraken en bij agendabeheer

Ontwikkelen opleidingsbeleid voor medewerkers

Beleid voor de opleidelingen en het aannemen van stagiaires

Meerjarenplan en organisatiestructuur

Nieuw beleid vooraf goed afstemmen met betrokkenen

Kwaliteit van de organisatie 3

Er zijn 4 teams, 1 in Nunspeet, 3 in Ermelo, elk 12-18 behandelaars

Teamleiders en behandelaars worden optimaal ondersteund door secretaresses en de ict.

Alle behandelaars zorgen voor de clienten, voor epp, elkaar en zichzelf. Dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de teamtargets. Als er ziekte is, wordt dit opgevangen door de anderen in het team. (dit geeft een extra stimulans om goed voor elkaar te zorgen, op tijd vakantie op te nemen, rust te nemen, en ziekte te voorkomen)

Behandelaars worden maximaal ondersteund door het secretariaat en de ICT.

Behandelaars zijn zelf verantwoordelijk voor hun productie.

Ieder team heeft een behandelautoriteit ( KP of psychiater), naast regiebehandelaars (GZ-psychologen en/ of psychotherapeuten.

Teams hebben aanbod voor jeugd en volwassenen, voor alle zorg zwaarte. Zodat er optimaal wordt samengewerkt en problematiek systemisch wordt aangevlogen. Met oog voor het risico dat er te lang wordt doorbehandeld. ( ziet de teamleider op toe, wordt in stuurinfo gemonitord.)

Mono-en multidisciplinair werk wordt in alle teams geboden.

Multidisciplinair moet verder worden uitgewerkt. Verder implementeren van de vaktherapie

Regiebehandelaars worden getraind, om eindverantwoordelijk te zijn binnen het multidisciplinaire werk.

ZPM optimaal benutten

Financieel resultaat

Behandelaren realiseren hun individuele doelstelling in declarabiliteit

Actief volgen van de ontwikkelingen bij de zorgverzekeraars en daarover met hen in gesprek gaan

Actief contact houden met de verwijzers (huisartsen, CJG en gemeenten)

Zpm optimaal benutten

Stuur info over productie, per persoon, per team, de hele zaak. Budgetplafonds, zorgvraagtyperingen, doelmatigheid. In-uitstroom, per zorgverzekeraar, per behandelaar.

Ziekteverzuim max 5%. Streven naar 2%

Overige

Eens per jaar een nieuwjaarsborrel, met eten en een dansfeest

Ieder team gaat 2 keer per jaar met elkaar uit eten op kosten van de zaak

Nooit meer dan 5% ziekteverzuim, liefst max. 2%

Ruimte voor wetenschappelijk onderzoek? ( na 2024)

Na 2024 paar locaties erbij

Dan ook aanbod creëren voor zwaardere doelgroepen. ( trauma en persoonlijkheidsstoornissen, LVB?)

Check of we volledig voldoen we aan de eisen Wtza