wachtlijst en kosten

Volwassenen hebben een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Kinderen tot en met 17 hebben een indicatiebesluit vanuit het CJG nodig, of een verwijsbrief van de huisarts. Bij kinderen doen we een telefonische screening. Bij volwassenen doen we meteen een intake, live of online.

Na de screening of intake start de behandeling of het diagnostiektraject soms direct en soms niet direct, afhankelijk van de zorgvraag. Behandelingen zijn  individueel of in een groep.

Soms denken wij dat u beter bij een collega-instelling geholpen kan worden omdat onze zorg niet toereikend is. Wij helpen u (en uw huisarts) dan graag met een doorverwijzing.

 

wachttijden

Dit zijn de wachttijden per 04-06-2024

Volwassenen Basis GGZ (vanaf 18 jaar): 10-12 weken

Volwassenen Specialistische GGZ (vanaf 18 jaar): 20-24 weken

Online volwassenen Basis en Specialistische GGZ: 4-6 weken

De wachtlijst van Kind & Jeugd (tm 17 jaar) voor locatie Ermelo is per 4 juni weer geopend.
De geschatte wachttijd is 16 tot 20 weken.
Voor Kind & Jeugd (tm 17 jaar) voor de locatie Nunspeet is er helaas nog aanmeldstop.

Deze wachttijden zijn gemiddelden. Ze geven dus niet precies aan hoe lang u moet wachten.

Wij doen ons best om de wachtlijsten kort te houden, waarbij we niemand tekort willen doen.

In 2024 geldt er ook een aanmeldstop voor cliënten die verzekerd zijn bij de Achmea Zilveren Kruis en de verzekeringen die hieronder vallen. Wij zijn in gesprek met Achmea Zilveren Kruis om dit probleem op te lossen.

Terwijl u wacht kunt u gebruik maken van het portaal op Therapieland, wat u alvast op weg helpt naar verlichting van uw klachten. Wanneer u een account aanmaakt, heeft niemand anders hier inzage in. U bent niet bij ons in behandeling, wij kunnen dus ook geen verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen u invult bij de opdrachten. Wanneer u bij ons in behandeling komt kunt u ons inzage geven maar het hoeft niet. Het portaal vindt u boven aan de website, links in de menubalk

 

kosten en vergoeding

Met een verwijzing van uw huisarts wordt een behandeling bij epp volledig vergoed, behalve door de koepelverzekeraar CZ. Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis.

Alle koepelverzekeraars, behalve CZ,  hebben een contract met epp GGZ afgesloten.

In 2024 geldt er ook een aanmeldstop voor cliënten die verzekerd zijn bij de Achmea Zilveren Kruis en de verzekeringen die hieronder vallen. Wij zijn in gesprek met Achmea Zilveren Kruis om dit probleem op te lossen.

 

 

Annulering/ no-show

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, het consult ad € 75,00 bij u zelf in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet door uw verzekeraar/gemeente vergoed. Zijn wij niet bereikbaar dan kunt u de afspraak annuleren via de mail of het inspreken van het antwoordapparaat. Wij vragen u zorgvuldig met afspraken om te gaan en alleen in uitzonderlijke gevallen af te zeggen. Onze behandeltijd is schaars en de wachtlijsten zijn helaas nog steeds erg lang.

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar niet alles vergoed krijgen.