contact

contact

Telefoon
0341 56 49 10

Mail
info@eppggz.nl

Locatie Ermelo
Hoofdlocatie / postadres
Putterweg 7A
3851 GA Ermelo

Locatie Nunspeet:
Beethovenlaan 49
8071 VM Nunspeet

Contact en aanmelding

De praktijk is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Eventueel kunt u de voicemail inspreken dan wordt u, indien mogelijk dezelfde dag of een dag later teruggebeld. U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen. Wilt u bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, ziektekostenverzekering en de reden van aanmelding vermelden. Indien nodig hebben wij contact met uw verwijzer, mits u daar toestemming voor geeft.

Helaas hebben wij geen contract met CZ. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar (en verzekeringen die onder CZ vallen), slechts 60 tot 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed.

Wanneer de praktijk gesloten is (buiten kantooruren) en u wilt een hulpverlener spreken adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpost. Wanneer er sprake is van een crisis kunt u contact opnemen met de crisisdienst van GGZCentraal.

In de BasisGGZ wordt kortdurend (max. 10 gesprekken incl intake), klacht- en doelgericht gewerkt. Om uw behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet een (vermoeden van) DSM-V stoornis opstaan en dat u naar de Generalistische BasisGGZ wordt verwezen

Vervolgens kunt u zich telefonisch bij ons secretariaat (0341-564910 maandag tot en met vrijdag 8.30 uur -17.00 uur) aanmelden.

In de Specialistische GGZ wordt intensiever en langduriger gewerkt dan in de BasisGGZ. Mensen komen o.a. in aanmerking voor een specialistische behandeling wanneer een klachtgerichte behandeling onvoldoende effect heeft, als klachten blijven terug komen, of bij problemen in meerdere levensgebieden.

U kunt zich telefonisch bij ons secretariaat (0341-564910 maandag tot en met vrijdag 8.30 uur -17.00 uur) aanmelden. Daarna krijgt u een telefonische pre-intake, welke binnen 2 weken gedaan wordt. In de pre-intake worden uw klachten en hulpvraag uitgevraagd, om een eerste inschatting te kunnen maken wat voor soort behandeling passend kan zijn. Zodra er bij een van onze collega’s ruimte is, wordt er contact met u opgenomen om de behandeling te starten.