Cliëntenraad

epp heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van de praktijk zo goed mogelijk probeert te behartigen. Hiermee geeft de praktijk uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit (ex)cliënten van de praktijk, familieleden van cliënten of personen die zich verbonden voelen met de GGZ zorg.

Waarom een cliëntenraad?

De praktijk heeft een cliëntenraad omdat het belangrijk is dat (ex)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die de praktijk biedt. Op die manier kan het zorgaanbod zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënten worden afgestemd. Daarnaast hebben cliënten wettelijk het recht om mee te praten over het beleid dat zorginstellingen voeren.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft verschillende taken en activiteiten:

Daarnaast geeft de cliëntenraad voorlichting over:

Contact opnemen met de cliëntenraad?

Dat kan via het secretariaat van de praktijk op het nummer 0341-564910.

Cliëntenraad: iets voor u?

Om u als cliënt goed te kunnen vertegenwoordigen vraagt de Cliëntenraad ook uw medewerking. Zij staat open voor al uw opmerkingen, suggesties en persoonlijke ervaringen met de praktijk. Maar ook begroeten wij u graag als lid van de Cliëntenraad. U moet daarvoor wel wat tijd kunnen en willen vrijmaken voor vergaderingen en overleg.

De praktijk zorgt voor ondersteuning op het gebied van vergaderruimte, kopieermogelijkheden etc. Eventuele onkosten worden vergoed.