verwijsprocedure

U kunt uw cliënten aanmelden bij epp als er sprake is van psychische klachten die niet binnen de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden, maar wel ambulant. Wanneer u wilt overleggen over een eventuele verwijzing kunt u ons telefonisch bereiken op: 0341-564910

Na iedere intake bij epp wordt een intakeverslag met behandeladvies opgestuurd, meestal via de zorgmail, naar de huisarts en/of POH-GGZ. Waar nodig is er tussentijds overleg over cliënten. Dat kan gaan over het bijstellen van het behandelplan maar ook over medicatie-advies.

Onze psychologen en psychiater, zijn altijd telefonisch bereikbaar voor telefonisch overleg, wanneer verwijzers zich zorgen maken over een cliënt die bij ons in behandeling is.

Na afloop van de behandeling stuurt epp een afsluitbrief (mits cliënten toestemming geven), al dan niet met advies voor het vervolg.