kind & jeugd

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kom je op onze kind en jeugd afdeling, waar  we specialistische GGZ bieden. Soms kan het kortdurend en soms is het intensiever, afhankelijk van de ernst van je klachten.

kind & jeugd

 

werkwijze

De jeugdafdeling van epp GGZ biedt psychologische hulpverlening voor kinderen tot 18 jaar. Zij behandelt zoveel mogelijk in de context van het (gezins-) systeem en de directe omgeving van het dagelijks functioneren van kinderen. Er is een intensieve samenwerking met de andere afdelingen van epp GGZ.

 

aanmelding

Ouders kunnen een kind aanmelden na een verwijzing door huisarts, specialist of Jeugdzorg. Wij maken dan zo spoedig mogelijk een eerste afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten en de hulpvraag. Daarna volgt een voorstel tot behandeling, tot nader psychologisch onderzoek of tot verwijzing naar een beter passende hulpverleningsaanbod. In het geval van scheiding en gedeeld ouderlijk gezag wordt tot de leeftijd van 16 jaar aan beide ouders gevraagd om een toestemmingsverklaring voor onderzoek of behandeling.

Voor aanmeldingen voor kinderen geldt dat een cliënt pas op de wachtlijst komt wanneer de verwijsbrief óf het indicatiebesluit vanuit CJG (Centrum voor jeugd en gezin) door ons is ontvangen. Daarna doen wij een telefonische pre-intake. Wanneer je hulpvraag past binnen ons aanbod kom je op de wachtlijst.

kind & jeugd
kind & jeugd

behandeling

Binnen de praktijk bieden wij gesprekstherapie, speltherapie, individuele en groepstherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, psycho-educatie en begeleiding (ADHD en autisme spectrumstoornissen) en trauma-behandeling (EMDR) aan. Daarnaast bieden we verschillende soorten vaktherapie. Zowel PMT als dramatherapie als ook beeldende therapie.

We werken zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.