therapiegroepen

PMT groep

Voor wie
De PMT-groep is bedoeld voor cliënten die kampen met klachten passend bij overbelasting/burn-out

Aantal deelnemers
Maximaal 10

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats

Groepsduur
7 weken (1,5 uur)

Doelgroep: 

De PMT-groep is bedoeld voor cliënten die kampen met klachten passend bij overbelasting/burn-out. Door een langdurige periode van overbelasting kunnen zowel psychische als lichamelijke klachten ontstaan. Denk bij psychische klachten bijvoorbeeld aan neerslachtigheid, concentratieproblemen en angstklachten. Lichamelijke klachten passend bij overbelasting zijn bijvoorbeeld oververmoeidheid, hoofdpijn en hyperventilatie.  

 

Werkwijze: 

De PMT-groep voor overbelasting bestaat uit 7 behandelsessies van 1,5 uur. De groep is geschikt voor maximaal 10 cliënten. Door middel van PMT-oefeningen leren cliënten stil te staan bij hun lichamelijke signalen en emoties, zodat zij signalen van overbelasting kunnen herkennen. Gedurende de sessies wordt er een koppeling gemaakt tussen het ervaren van lichamelijke signalen en psychologische interventies. Cliënten zullen vaardigheden leren die hen helpen hun klachten beter te reguleren. Daarnaast is er ruimte voor psycho-educatie over wat overbelasting inhoudt en hoe copingstijlen in relatie staan tot overbelastingsklachten.  

 

Doel: 

Het doel van de PMT-groep is om cliënten bewust te maken van hun lichamelijke signalen en vaardigheden aan te leren om met hun klachten om te gaan.  

ADHD / ADD Groep

Voor wie
Volwassenen vanaf 18 jaar met ADD of ADHD

Aantal deelnemers
Minimaal 8

Wanneer
Wekelijks

(groep start bij voldoende deelnemers; tijdstip nader te bepalen).

Groepsduur
10 bijeenkomsten (van 2 uur, inclusief korte pauze)

De therapie bestaat uit 10 bijeenkomsten van 8 deelnemers. Het gaat uit van een cognitief gedragstherapeutische benadering in combinatie met interventies van acceptance and commitment therapy. Tijdens de behandeling wordt er doelgericht gewerkt. Er komen verschillende thema’s aanbod: leren plannen en organiseren, zelfacceptatie, omgaan met negatieve emoties, realistisch zelfbeeld, de kritische stem versus zelf-compassie en het leren omgaan met stress (balans vinden tussen te veel doen en niks meer doen). In de vierde en achtste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de sociale omgeving. Dan wordt verwacht dat ieder groepslid vergezeld wordt door een partner of een belangrijke andere naaste.

Autonomiegroep

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar.

Aantal deelnemers
Maximaal 8

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats
(niet tijdens schoolvakanties)

Groepsduur
15 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Voor wie
De autonomiegroep is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun eigen wensen en grenzen aan te geven. Door voortdurend gericht te zijn op wat de omgeving verwacht, kunt u in conflict komen met uzelf en uw onafhankelijkheid verliezen.

Opzet van de training
In deze groep leert u uw eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. U leert beter een balans te vinden tussen uw eigen wensen en de verwachtingen van uw omgeving. U ervaart welke mogelijkheden er zijn om zelf verandering in een situatie aan te brengen en te vertrouwen op uw eigen oordeel.

Het streven is om meer inzicht te ontwikkelen in uzelf en te oefenen in de groep en daarnaast natuurlijk in de praktijk. Soms wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidige functioneren staat nadrukkelijk centraal.

Vooraf aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden.

Het belangrijkste kenmerk van een behandeling in groepsverband is dat u herkenning vindt in de andere deelnemers, waardoor u waardevolle en soms verrassende dingen over uzelf kunt leren. U ontdekt niet de enige te zijn met uw probleem en u gaat uw eigen gevoelens en reacties beter begrijpen. Daarnaast helpen de deelnemers elkaar bij het verwezenlijken van hun doelen. Er wordt veel met rollenspelen gewerkt.

Schemagroep jongvolwassenen
(17-25 jaar)

Voor wie
De groep is bedoeld voor jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar.

Aantal deelnemers
Maximaal 9

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks op dinsdag plaats (niet in schoolvakanties).

Groepsduur
Een jaar

Aanvangsdatum
Bij voldoende aanmeldingen

Tijdstip
16:30 uur tot 18:00 uur

Alle jongvolwassenen krijgen te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingstaken. Bijvoorbeeld gaan studeren, een beroep kiezen, loskomen van ouders/thuis, zelfstandig worden en/of het aangaan van intieme relaties. Dit gaat met vallen en opstaan en wordt ook mede bepaald door wat je al mee hebt gemaakt in je leven. Deze ervaringen bepalen hoe je naar jezelf, de wereld en anderen kijkt en hoe je hiermee omgaat. Dit noemen we ‘schema’s’. Iedereen heeft schema’s, maar de mate waarin iemand last heeft van zijn schema’s verschilt van persoon tot persoon.

Het doel van schemagerichte therapie is mensen te helpen zich meer bewust te worden van de schema’s en schemamodi waar ze last van hebben en te leren om hier op een meer helpende en gezonde manier mee om te gaan. Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan je tijdens de schemagroep gaat werken. Naast uitleg over schema’s en schemamodi wordt er actief geoefend in de groep en ga je hier thuis mee verder aan de hand van huiswerkopdrachten.

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. Daarnaast krijgen mensen steun van de groep en meer begrip voor hun eigen gevoelens en hun reacties daarop. Vervolgens zal dit verder stimuleren en motiveren tot verandering. Dus begrip van de groep leidt vaak tot begrip bij mensen zelf, wat resulteert in meer zelfacceptatie. En zelfacceptatie geeft mensen het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met nieuw gedrag.

Schemagroep volwassenen
(25-65 jaar)

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen van 25-65 jaar.

Aantal deelnemers
Maximaal 9

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats.

Groepsduur
Een jaar (sommige weken vallen uit i.v.m. feestdagen/schoolvakanties)

Wat is schematherapie
Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het veranderen van hardnekkige patronen. De therapie is ontwikkeld voor mensen die ervaren dat ze in hun dagelijks leven steeds tegen hardnekkige patronen aanlopen die ze in moeilijkheden brengen of klachten veroorzaken en die moeilijk te veranderen blijken te zijn. Vaste patronen in gedrag, denken en voelen liggen verankerd in vaste overtuigingen/ opvattingen over jezelf en over anderen die geleidelijk ontstaan en versterkt zijn in de ontwikkelingsgeschiedenis.

Deze patronen vormen een belemmering in relatie tot anderen, in opleiding of in werk, waardoor psychische klachten ontstaan zoals stemmigs- en angstklachten. Het kan ook zijn dat een klachtgerichte behandeling vast loopt op deze onderliggende patronen in denken, voelen en gedrag.

Schematherapie leert cliënten om de oorsprong van de patronen te achterhalen en te begrijpen en de invloed op het dagelijks leven te onderzoeken. Het doel van schema therapie is om meer greep te krijgen op deze patronen en ze te veranderen zodat men zich uiteindelijk beter gaat voelen.

Behandelvorm
Wij behandelen mensen die geïndiceerd zijn voor Schematherapie bij voorkeur in een groep. Juist omdat veel van de problemen waar men tegen aanloopt, zich voordoen in contact met anderen. In de groep wordt gewerkt volgens het SchemaModimodel van Farell & Shaw. Hierbij horen cognitieve, gedragsmatige en vooral ervaringsgerichte technieken. De groepen bestaan uit maximaal 8 á 9 cliënten en 2 vaste therapeuten.

Verdere informatie over schematherapie
De onderstaande link leidt naar een artikel over Schematherapie leidt naar een artikel dat leuk is om te lezen.

https://www.schematherapie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Gieles-J.-Psychologie-Magazine-12-12-schematherapie.pdf

Verdere informatie kunt u lezen op de website: www.schematherapie.nl

Zelfbeeldtraining

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen

Aantal deelnemers
Maximaal 8

Groepsduur
Wekelijkse groepssessies

“Niemand geeft om mij. Ik ben saai. Het ligt allemaal aan mij, ik doe het niet goed. Ik ben een mislukking. Ik ben lelijk. Niemand zit op mij te wachten”

Bijna iedereen heeft momenten waarin zij minder vertrouwen hebben in zichzelf, maar sommige mensen hebben dit de hele tijd. Dat noemen we een gebrek aan zelfvertrouwen. Wanneer je heel weinig vertrouwen hebt in jezelf, komt dat meestal door een onterecht negatief beeld dat je over jezelf hebt. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de mensen een gebrek aan zelfvertrouwen heeft, je bent dus zeker niet alleen.

COMET
Door Competitive Memory Training, oftewel COMET, leer je om meer realistisch en evenwichtig over jezelf te denken. Mensen met een negatief zelfbeeld zijn vaak erg gericht op hun tekortkomingen en fouten, terwijl ze geen aandacht geven aan positieve eigenschappen. In de groepstraining gaan we hiermee aan de slag.

Groepstraining 
De COMET training wordt gegeven in een groep van maximaal 8 deelnemers. Het is geen groepstherapie en we zullen in de groep dan ook niet diep op problemen in gaan.

VERStraining

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen

Aantal deelnemers
Maximaal 9

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op donderdagochtend (niet in schoolvakanties).

Groepsduur
11 weken (10x ochtend en halverwege 1x op de do avond)

Voor wie
Deze training is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het omgaan met emoties. Vaak komt dit voor bij cliënten met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Voorwaarde is dat de gevoeligheid voor emoties erg groot is, er heftige reacties zijn op situaties die emoties met zich meebrengen en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau. Het kan dus zowel om boosheid/woedeaanvallen, angst & paniek, somberheid, of sterk wisselende stemmingen gaan. De training helpt je meer grip te krijgen op je emoties.

Opzet van de training
De training (11 wekelijkse groepssessie) is altijd onderdeel van de behandeling. Tijdens de training heb je twee keer contact met je individuele behandelaar. Hierin wordt aangesloten op wat je in de training wordt geleerd. Er is hier tijd om aandacht te besteden aan specifieke situaties waarmee je worstelt.

Je leert in de training je gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en te beschrijven en houdt dit dagelijks bij op daarvoor bestemde formulieren. Zo leer je verbanden in je gedrag kennen en deze onder woorden brengen. Zo kun je beter naar jezelf en anderen verwoorden hoe het met je gaat. Je leert ook eerder zien wanneer je emoties oplopen waardoor je eerder kunt ingrijpen.

Acceptance and commitment Therapie groep

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats

Groepsduur
6 bijeenkomsten 

Onze ACT groep bestaat uit een 6 bijeenkomsten (wekelijks) in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kort gezegd leert ACT je om handiger om te gaan met gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Inhoud:
Het programma is onderverdeeld in drie thema’s: Hoofd, Lijf en Hart. Binnen het thema Hoofd gaan we onderzoeken wat je brein allemaal aan gedachten produceert, en vooral ook: Hoe je daar wat meer afstand van kunt nemen. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe jouw hoofd in het dagelijks leven vermijdt en controleert. Het thema Lijf gaat over het bewust voelen en ervaren van wat er op dit moment allemaal speelt in jouw leven. Je leert daarin stap voor stap om contact te maken met je lijf, en met de wereld om je heen. En als laatste ga je binnen het thema Hart onderzoeken wat jij diep van binnen zou willen doen met je leven, en hoe je meer kunt gaan handelen vanuit zelfcompassie. Je leert dus hoe je je hart kunt laten spreken.

Ervaringsgerichte groep

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen

Aantal deelnemers
Maximaal 8

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats

Groepsduur
doorlopend

Voor wie?
Deze groep is een combinatie van psychomotorische therapie en dramatherapie en geschikt voor mensen met angst- of stemmingsproblematiek, laag sociaal zelfbeeld of de neiging hebben te vermijden. Het is ook passend voor mensen die het lastig vinden om gevoelens toe te laten, te uiten en/of te delen met anderen.

Werkwijze
De groep gaat over de verbinding met jouw lichaam en de verbinding met de ander. Je werkt met individuele doelen in de groep. Hierdoor kan je leren van gedeelde ervaringen en werken in relatie met anderen. Je oefent om je binnenwereld (lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten) te verwoorden in contact met een ander, zodat je hechtingservaringen kan opdoen. Je oefent om aandacht te geven aan lichamelijke gewaarwordingen en emoties om verbinding met eigen lijf te herstellen. Maar ook het doorvoelen van eigen emoties waarbij groepsgenoten kunnen worden ingezet als symbool, klankbord.

Met als doel:
Bewustwording, acceptatie en verandering van patronen van voelen, denken, handelen en in samenhang daarmee van communicatiepatronen en sociale rollen in gezonde en een meer bevredigende manier van leven, werken, liefhebben en spelen.