therapiegroepen

ADHD / ADD Groep

Voor wie
Volwassenen vanaf 18 jaar met ADD of ADHD

Door wie
Merijn van Heumen (GZ-psycholoog) & Ellen van Norden (GZ psycholoog i.o.)

Aantal deelnemers
Minimaal 8

Wanneer
Wekelijks

(groep start bij voldoende deelnemers; tijdstip nader te bepalen).

Hoe vaak
10 bijeenkomsten (van 2 uur, inclusief korte pauze)

Voor wie
De ADHD / ADD groep is bedoeld voor volwassenen die onlangs of al langer geleden de diagnose ADHD of ADD hebben gekregen. Een diagnose kan heel verhelderend zijn, maar wat we vaak horen is dat mensen vooral denken ‘Maar hoe kan ik er vervolgens mee omgaan?’. De groep is dus voor mensen die graag meer willen weten over de symptomen waar zij tegenaan lopen en hier vervolgens op een helpende manier mee willen leren omgaan.

Opzet van de training
In deze groep zullen we starten met uitleg over ADHD en ADD waarbij je waarschijnlijk veel zult herkennen bij je groepsgenoten. In het dagelijks leven merk je vast dat anderen niet altijd helemaal begrijpen waarom je tegen bepaalde problemen aanloopt. Vandaar ook dat wij hebben besloten om een groep te starten omdat het heel fijn kan zijn om eens met andere ADHD-ers of ADD-ers in contact te komen om elkaar vanuit begrip te kunnen aanmoedigen. Herkenning wordt ervaren als waardevol en soms ook erg verrassend omdat je zo ook veel over jezelf kan leren.

We gaan wekelijks actief aan de slag om inzicht te krijgen en gezamenlijk te oefenen met nieuwe vaardigheden. In het programma leer je deze vaardigheden om rechtstreeks de symptomen te lijf te gaan die het leven met ADD of ADHD zo lastig maken. Die symptomen zijn o.a. problemen met de aandacht, snel afgeleid zijn, problemen met organiseren en plannen en impulsiviteit. Dit programma is goed te combineren met medicatie.

Het doel is om zowel meer inzicht te krijgen als meer vaardigheden tot je beschikking te hebben zodat je zelf verder kunt. We doorlopen allemaal hetzelfde programma waaruit je achteraf kan beslissen wat jij in het dagelijks leven wil blijven toepassen omdat dat jou specifiek het meeste helpt. Hiervoor gebruiken we het werkboek ‘Behandelgids ADHD bij volwassenen’ (het cliëntenwerkboek) geschreven door S. A. Safren (ISBN 9789057122293). We vragen alle deelnemers om dit boek voor zichzelf aan te schaffen.

Autonomiegroep

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar.

Door wie
Linda Smit, GZ-psycholoog en Saskia van der Voort, psycholoog

Aantal deelnemers
Maximaal 8

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats
(niet tijdens schoolvakanties)

Hoe vaak
15 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Voor wie
De autonomiegroep is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun eigen wensen en grenzen aan te geven. Door voortdurend gericht te zijn op wat de omgeving verwacht, kunt u in conflict komen met uzelf en uw onafhankelijkheid verliezen.

Opzet van de training
In deze groep leert u uw eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. U leert beter een balans te vinden tussen uw eigen wensen en de verwachtingen van uw omgeving. U ervaart welke mogelijkheden er zijn om zelf verandering in een situatie aan te brengen en te vertrouwen op uw eigen oordeel.

Het streven is om meer inzicht te ontwikkelen in uzelf en te oefenen in de groep en daarnaast natuurlijk in de praktijk. Soms wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidige functioneren staat nadrukkelijk centraal.

Vooraf aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden.

Het belangrijkste kenmerk van een behandeling in groepsverband is dat u herkenning vindt in de andere deelnemers, waardoor u waardevolle en soms verrassende dingen over uzelf kunt leren. U ontdekt niet de enige te zijn met uw probleem en u gaat uw eigen gevoelens en reacties beter begrijpen. Daarnaast helpen de deelnemers elkaar bij het verwezenlijken van hun doelen. Er wordt veel met rollenspelen gewerkt.

Schemagroep jongvolwassenen
(17-25 jaar)

Voor wie
De groep is bedoeld voor jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar.

Door wie
Bente Akkerman, GZ-psycholoog Suzanne Savenije GZ-psycholoog

Aantal deelnemers
Maximaal 9

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks op dinsdag plaats (niet in schoolvakanties).

Groepsduur
Een jaar

Aanvangsdatum
Dinsdag 7 januari 2021 (bij voldoende aanmeldingen)

Tijdstip
16:30 uur tot 18:00 uur

Alle jongvolwassenen krijgen te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingstaken. Bijvoorbeeld gaan studeren, een beroep kiezen, loskomen van ouders/thuis, zelfstandig worden en/of het aangaan van intieme relaties. Dit gaat met vallen en opstaan en wordt ook mede bepaald door wat je al mee hebt gemaakt in je leven. Deze ervaringen bepalen hoe je naar jezelf, de wereld en anderen kijkt en hoe je hiermee omgaat. Dit noemen we ‘schema’s’. Iedereen heeft schema’s, maar de mate waarin iemand last heeft van zijn schema’s verschilt van persoon tot persoon.

Het doel van schemagerichte therapie is mensen te helpen zich meer bewust te worden van de schema’s en schemamodi waar ze last van hebben en te leren om hier op een meer helpende en gezonde manier mee om te gaan. Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan je tijdens de schemagroep gaat werken. Naast uitleg over schema’s en schemamodi wordt er actief geoefend in de groep en ga je hier thuis mee verder aan de hand van huiswerkopdrachten.

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. Daarnaast krijgen mensen steun van de groep en meer begrip voor hun eigen gevoelens en hun reacties daarop. Vervolgens zal dit verder stimuleren en motiveren tot verandering. Dus begrip van de groep leidt vaak tot begrip bij mensen zelf, wat resulteert in meer zelfacceptatie. En zelfacceptatie geeft mensen het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met nieuw gedrag.

Schemagroep volwassenen
(25-65 jaar)

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen van 25-65 jaar.

Aantal deelnemers
Maximaal 9

Groepsduur
Wekelijkse groepssessies gedurende een jaar (sommige weken vallen uit i.v.m. feestdagen/schoolvakanties)

Wat is schematherapie
Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het veranderen van hardnekkige patronen. De therapie is ontwikkeld voor mensen die ervaren dat ze in hun dagelijks leven steeds tegen hardnekkige patronen aanlopen die ze in moeilijkheden brengen of klachten veroorzaken en die moeilijk te veranderen blijken te zijn. Vaste patronen in gedrag, denken en voelen liggen verankerd in vaste overtuigingen/ opvattingen over jezelf en over anderen die geleidelijk ontstaan en versterkt zijn in de ontwikkelingsgeschiedenis.

Deze patronen vormen een belemmering in relatie tot anderen, in opleiding of in werk, waardoor psychische klachten ontstaan zoals stemmigs- en angstklachten. Het kan ook zijn dat een klachtgerichte behandeling vast loopt op deze onderliggende patronen in denken, voelen en gedrag.

Schematherapie leert cliënten om de oorsprong van de patronen te achterhalen en te begrijpen en de invloed op het dagelijks leven te onderzoeken. Het doel van schema therapie is om meer greep te krijgen op deze patronen en ze te veranderen zodat men zich uiteindelijk beter gaat voelen.

Behandelvorm
Wij behandelen mensen die geïndiceerd zijn voor Schematherapie bij voorkeur in een groep. Juist omdat veel van de problemen waar men tegen aanloopt, zich voordoen in contact met anderen. In de groep wordt gewerkt volgens het SchemaModimodel van Farell & Shaw. Hierbij horen cognitieve, gedragsmatige en vooral ervaringsgerichte technieken. De groepen bestaan uit maximaal 8 á 9 cliënten en 2 vaste therapeuten.

Op dit moment lopen er 2 gesloten groepen (een vaste groep is en men zich voor langere tijd aan de groep verbindt) en januari 2020 start de eerste open groep (3 instroommomenten gedurende een jaar). Een ieder volgt een jaar behandeling, waarbij sommige weken uitvallen i.v.m. feestdagen/schoolvakanties.

Verdere informatie over schematherapie
De onderstaande link leidt naar een artikel over Schematherapie leidt naar een artikel dat leuk is om te lezen.

https://www.schematherapie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Gieles-J.-Psychologie-Magazine-12-12-schematherapie.pdf

Verdere informatie kunt u lezen op de website: www.schematherapie.nl

Burn-outgroep

Info volgt

VERStraining

Voor wie
De groep is bedoeld voor volwassenen

Aantal deelnemers
Maximaal 9

Wanneer
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op donderdagochtend (niet in schoolvakanties).

Groepsduur
11 weken (10x ochtend en halverwege 1x op de do avond)

Voor wie
Deze training is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het omgaan met emoties. Vaak komt dit voor bij cliënten met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Voorwaarde is dat de gevoeligheid voor emoties erg groot is, er heftige reacties zijn op situaties die emoties met zich meebrengen en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau. Het kan dus zowel om boosheid/woedeaanvallen, angst & paniek, somberheid, of sterk wisselende stemmingen gaan. De training helpt je meer grip te krijgen op je emoties.

Opzet van de training
De training (11 wekelijkse groepssessie) is altijd onderdeel van de behandeling. Tijdens de training heb je twee keer contact met je individuele behandelaar. Hierin wordt aangesloten op wat je in de training wordt geleerd. Er is hier tijd om aandacht te besteden aan specifieke situaties waarmee je worstelt.

Je leert in de training je gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en te beschrijven en houdt dit dagelijks bij op daarvoor bestemde formulieren. Zo leer je verbanden in je gedrag kennen en deze onder woorden brengen. Zo kun je beter naar jezelf en anderen verwoorden hoe het met je gaat. Je leert ook eerder zien wanneer je emoties oplopen waardoor je eerder kunt ingrijpen.