management team

Het epp managementteam (MT) houdt zich bezig met de ontwikkeling en realisatie van het beleid van de organisatie. Het team bestaat uit 5 leden:

Het MT houdt zich bezig met de ontwikkeling van het beleid voor de lange- en middellange termijn. Hiervoor werkt zij nauw samen met de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en externe ketenpartners waaronder huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars en overige zorginstellingen.

Het doel van het management is het formuleren en bereiken van de doelstellingen van de onderneming. Hierbij rekening houdend met een soms sterk veranderende context. De realisatie wordt bepaald door een duidelijke strategie, een helder inzicht in de zorgvraag, een goed financieel en operationeel beheer, een aantrekkelijk personeels- en opleidingsbeleid en adequate automatiseringsfaciliteiten.

De taak van het MT is om heldere, meetbare doelen op te stellen voor de organisatie en deze op de haalbaarheid ervan te toetsen, afwijkingen te signaleren en bij te stellen waar nodig.

Renske Kuipers
Renske Kuipers Bestuurder, GZ-psycholoog
Cindy Lammers
Cindy Lammers Teamleider Kind & Jeugd Nunspeet, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Femke Jonker
Femke Jonker Teamleider S-team, Klinisch psycholoog
Joeri Dijkstra
Joeri Dijkstra Manager front- en backoffice/Financial Controller