missie en visie

Missie

Systemische aanpak: Wij willen niet alleen individuen, maar het gehele gezin ondersteunen in het streven naar welzijn. Wij geloven dat door aandacht te besteden aan de bredere context en relaties, we effectieve en duurzame veranderingen kunnen bewerkstelligen die het welzijn van elk individu binnen het gezin positief beïnvloeden.

Regie bij cliënten: Wij willen cliënten ondersteunen bij het behouden van de regie over hun eigen leven en welzijn. Wij streven naar kortdurende, effectieve behandelingen die afgestemd zijn op de individuele behoeften van de cliënt.

Samenwerking: Het bevorderen van samenwerking met andere zorgverleners, instanties en gemeenschappen zoals huisartsenpraktijken, CJG, scholen en WMO om een alomvattende aanpak van geestelijke gezondheidszorg te waarborgen.

Educatie en preventie: Wij hechten grote waarde aan het verstrekken van educatie over geestelijke gezondheid, niet alleen aan onze cliënten, maar ook aan onze medewerkers. Als opleidingsinstituut zet epp GGZ zich in voor de voortdurende bijscholing van ons personeel. Ons doel is niet alleen het behandelen van klachten, maar ook het actief voorkomen ervan.

missie en visie

Visie

Onze GGZ-instelling omarmt een holistische visie op geestelijke gezondheidszorg, waarbij we geloven dat effectieve behandeling begint met een diepgaand begrip van elke cliënt binnen de volledige context van hun leven. Onze visie gaat verder dan individuele interventies; we streven naar samenwerking en ondersteuning vanuit het bredere netwerk door belangrijke anderen waar mogelijk te betrekken bij therapie.

Onze diagnostische expertise vormt de kern van ons werk, waarbij we de principes van positieve gezondheid als leidraad nemen. Wij zijn toegewijd aan het stimuleren van veerkracht en autonomie, waarbij we zelfstandigheid voor volwassenen bevorderen en de ontwikkeling van kinderen ondersteunen, zodat zij kunnen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen, in verbondenheid met belangrijke anderen.


In lijn met onze overtuiging dat elke cliënt uniek is, streven we naar het bieden van behandelingen op maat. Wij geloven in het geven van regie aan de cliënt en hechten waarde aan de kracht van keuzevrijheid in behandeling.

Onze overtuiging in multidisciplinaire en systemische benaderingen stelt ons in staat efficiënt te werken, waardoor cliënten sneller op eigen kracht verder kunnen gaan. We geloven sterk in de versterkende kracht van vaktherapie in combinatie met verbale therapie. Groepsbehandelingen, effectief en ondersteunend, bieden niet alleen steun van therapeuten maar ook van groepsgenoten. Deze benaderingen vormen samen de kern van onze missie om de geestelijke gezondheid te bevorderen en cliënten te ondersteunen bij hun herstel.

Cliënttevredenheid

Om het behandeleffect te meten wordt de cliënttevredenheid over het behandeltraject gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de cliënten en kunnen bijstellen waar nodig.

CQI (cliënttevredenheid) schaalscores over 2023: