missie en visie

Visie

Iedereen maakt wel eens mee dat het niet goed gaat. Er kunnen dan klachten ontstaan, zoals somberheid, angsten of lichamelijke klachten en spanningen. Iedereen gaat anders met die klachten om en dit uit zich vervolgens weer in nieuwe klachten en problemen.

epp GGZ gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden. Wij willen mensen helpen om verbindingen te herstellen of opnieuw aan te gaan. Zowel met anderen als met zichzelf.

Klachten kunnen te maken hebben met diverse ervaringen in het verleden, zoals verliezen of trauma’s. Óf de draagkracht van mensen is niet opgewassen tegen de eisen die het leven aan hen stelt. Soms hebben mensen weinig toekomstperspectief of zingevingsproblemen.

Wij vinden het belangrijk om eerst klachten te verhelderen, voordat we gaan behandelen. Soms alleen in een intake, soms met een meer of minder uitgebreid onderzoek.

Behandelingen bij epp GGZ zijn op maat gemaakt. Soms kortdurend, soms langer. Doel is om mensen weer op weg te helpen, zodat ze zelf de regie over hun leven terug krijgen en hun autonomie en zelfvertrouwen versterken. We helpen mensen om zich zelfstandig te voelen, in relatie tot, en in verbinding met belangrijke anderen. Hierbij zijn we ons er van bewust dat mensen zich soms tijdelijk afhankelijk voelen van ons als hulpverleners. Dat mag, maar doel is altijd dat mensen zelf de regie in hun leven hebben of weer krijgen.

Wij behandelen mensen alleen, in groepen, met partners of met het hele gezin. Vaak is dat middels gesprekstherapie (cgt, systeemtherapie, schematherapie) of emdr. Maar we doen ook begeleiding in de thuissituatie, als daar behoefte aan is.

Schematherapie is een belangrijk behandelvorm binnen epp GGZ. Dit wordt vooral aangeboden wanneer cliënten veel vaste patronen in hun leven hebben ontwikkeld, waardoor hun klachten hardnekkig zijn, wat hen belemmert in het dagelijks leven. Schema’s zijn belemmerende emotionele en cognitieve patronen die al vroeg in onze ontwikkeling beginnen en zich ons hele leven herhalen. Door hier meer zicht op te krijgen en door het veranderen van deze patronen, kunnen met schematherapie de klachten ook verminderen/verdwijnen.

 

We vullen gesprektherapie regelmatig aan met vaktherapie. Dit bevordert de verbinding tussen hoofd en lijf. Vaktherapie is speelser dan gesprektherapie en gericht op het ervaren van emoties en grenzen, in het lichaam. Dit helpt bij het helen van trauma’s en nare ervaringen. Ook kan het helpen in het beter reguleren van emoties, en het beter reguleren van afstand en nabijheid van anderen. Mensen die zich meer verbonden voelen met anderen, zijn autonomer en hebben meer zelfvertrouwen.

Wij zijn ons er van bewust dat de GGZ in Nederland weinig toegankelijk is. Dat betreuren wij. Er zijn veel onvervulde vacatures. epp GGZ voelt een grote verantwoordelijkheid in het verbeteren van de toegankelijkheid van de GGZ.

 

missie en visie

Visie op de organisatie

Hoogopgeleide professionals komen het beste uit de verf als ze de ruimte krijgen om zelfstandig te werken in klein teamverband. Om zich volledig te kunnen wijden aan de zorg voor hun cliënten is het belangrijk dat behandelaars maximaal ondersteund worden door een organisatie waarin alles goed geregeld is.

Junior behandelaren kunnen veel leren van senior behandelaren. Het geven van supervisie houdt ervaren behandelaren scherp. Een opleidingsklimaat vergroot ambities en enthousiasme voor het vak. epp stimuleert werknemers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Op tijd vakantie nemen en even opladen is belangrijk in het soms zware vak van behandelaars.

Een ruim opleidingsbudget voor opleidingen en supervisies, geeft behandelaars de mogelijk om zich te blijven verdiepen in het vak en zich verder te ontwikkelen.

missie en visie
missie en visie

missie: ambitie epp GGZ

epp GGZ wil op korte termijn, beschikbaar zijn voor cliënten in de GGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling. Hiertoe biedt epp GGZ zowel kortdurende als langdurige gesprekstherapie en groepstherapie, al dan niet in combinatie met vaktherapie. Ook biedt epp GGZ een psychiater voor farmacotherapie en farmaco-consultatie aan huisartsen.

epp GGZ wil verder een prettige werkplek zijn waar behandelaars optimaal tot hun recht komen en hun energie volledig kunnen richten op het behandelen van hun cliënten.
Daarnaast is epp GGZ een opleidingsinstituut voor de GZ-opleiding en de psychotherapie-opleiding. Er is verder een opleidingsbudget wat werknemers de gelegenheid biedt om zich bij te scholen en hun vakkennis up to date te houden.

epp GGZ wil haar verwijzers ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling, welke niet per definitie door epp GGZ zelf wordt geboden. Verder wil epp GGZ een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren.

Cliënttevredenheid

Om het behandeleffect te meten wordt de cliënttevredenheid over het behandeltraject gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de cliënten en kunnen bijstellen waar nodig.

CQI (cliënttevredenheid) schaalscores over 2022: