Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie, zoals het woord al zegt, tussen cognitieve therapie en gedragstherapie. CGT gaat er vanuit dat problemen kunnen ontstaan en in stand worden gehouden door iemands gedachten en gedrag. Dat het niet de gebeurtenis zelf is die tot klachten leidt, maar hoe iemand de situatie interpreteert/ naar kijkt. Door die gedachten en het gedrag te onderzoeken, uit te dagen en bij te stellen kunnen klachten verminderen. CGT is een van de meest toegepaste behandelvormen, kortdurend, gestructureerd en op het heden gericht.