EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of geweldsincident. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstige beelden (flashbacks/ herbelevingen) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Er kan dan sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het doel is dat de herinneringen hun kracht en emotionele lading verliezen waardoor het steeds gemakkelijker wordt aan de gebeurtenis(sen) terug te denken en daarmee zich niet meer opdringen en een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. EMDR kan ook toegepast worden bij andere klachten waar emotioneel beladen herinneringen een rol kunnen spelen.