specialistische GGZ

In de Specialistische GGZ komt vooraf aan de behandeling een uitgebreide intakefase aan bod. Belangrijke anderen zoals partners of kinderen zijn hierbij van harte welkom. Hierin wordt stilgestaan bij uw klachten, eerdere behandeling, uw voorgeschiedenis, uw huidige werk, woon- en sociale situatie en uw doelen voor behandeling. Aan de hand daarvan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

 

werkwijze

Behandelingen worden zo veel als mogelijk op maat gemaakt. Een goede indicatiestelling vinden wij belangrijk. We kijken hierbij goed waar de behandeling op gericht moet zijn. Dit kan gericht zijn op de ontwikkeling van inzicht en verwerking van moeilijke ervaringen uit het verleden. De behandeling kan ook gericht zijn op het leren van nieuw gedrag, en /of het verkrijgen van nieuwe gedachten door actieve interventies. Behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep zijn, partners of belangrijke anderen worden waar nodig bij een behandeling betrokken. Naast gesprekstherapie bieden wij ook lichaamsgerichte therapie in de vorm van PMT oftewel, psychomotore therapie, en dramatherapie. Naast individuele behandelingen kunt u ook deelnemen aan een groepsbehandeling.

specialistische GGZ

aanmelding

Voor aanmeldingen voor de specialistische GGZ geldt dat je pas op de wachtlijst komt wanneer wij de verwijsbrief van de huisarts hebben ontvangen.

behandeling

Een behandeling afronden betekent niet altijd dat u volledig klachtvrij bent. Maar wel dat u zich voldoende in staat voelt om met vertrouwen problemen die er nog zijn aan te kunnen pakken. Ook zal uw behandelaar de ontslagbrief met u bespreken, met uw goedkeuring wordt deze verzonden naar uw verwijzer (meestal uw huisarts). om de voortgang van de behandeling te volgen is er iedere 3 maanden een evaluatie van het traject. Soms sluit er een collega-behandelaar aan om samen te kijken wat er nog nodig is om weer zelfstandig verder te kunnen. Zonodig wordt het behandelplan dan bijgesteld.