behandelinterventies

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie die goed werkt bij emotionele problemen, zoals angst- of somberheidsklachten. Het is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Gedragstherapie kijkt vooral naar het verband tussen wat u doet (gedrag) en wat u voelt. Cognitieve therapie kijkt naar de invloed van uw gedachten op wat u voelt. CGT pakt dus gedragspatronen én negatieve gedachten aan.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de client. Welke vaardigheden heeft iemand al in huis om zijn of haar problemen aan te pakken. Behandeling is gericht op het versterken van de autonomie waarbij de aandacht vooral uit gaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. Oplossingsgericht is kortdurend en resultaatgericht.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij het aanvaarden/ accepteren van jouw (onverklaarde) klachten centraal staat. Je leert om het zinloze gevecht met vervelende emoties, gedachten en/ of lichamelijke sensaties niet meer aan te gaan. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor waarden die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (trauma), zoals een ongeval, geweldsincident of overval. De levendige herinnering blijft steeds terug komen en belemmert zo het dagelijks functioneren. De client wordt gevraagd terug te denken aan de nare herinnering en daarbij een aandachtseisende taak uit te voeren (bv het volgen van meerdere ‘sets’ vingerbewegingen of afwisselende piepjes op een koptelefoon) waardoor het werkgeheugen wordt belast. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.