Aanmeldstop voor volwassenen Basis GGZ opgeheven

Vrijdag 28 januari 2022

Wij doen ons best om de wachtlijsten kort te houden, waarbij we niemand tekort willen doen. Wij realiseren ons dat we dat nu wel doen, cliënten staan lang op de wachtlijst. Er is een grote toestroom aan aanmeldingen geweest en we voelen ons op dit moment genoodzaakt om even een pas op de plaats te maken en eerst goede zorg te verlenen aan alle mensen die al in zorg zijn bij ons.

Zodra aanmelden voor Specialistische GGZ weer mogelijk is zullen wij dit op de website kenbaar maken.