Vergoeding zorgverzekeraars behandelingen 2022

Vrijdag 3 december 2021

Vergoeding zorgverzekeraars behandelingen 2022

Voor 2022 heeft epp met de meeste zorgverzekeraars een contract gesloten. Met CZ, Aevitae en Menzis is geen contract gesloten.
Dit geldt ook voor de labels die aan deze verzekeraars verbonden zijn.

Houd u er rekening mee dat voor niet gecontracteerde verzekeraars, ongeveer 25% van de behandelkosten voor uw eigen rekening komt.
Wilt u dat uw behandeling volledig wordt vergoed? Dan adviseren wij u zich per 1 januari 2022 te verzekeren bij een maatschappij waarmee epp
een contract gesloten heeft.

Let op! Ook op een behandeling welke al in 2021 is gestart en nog doorloopt in 2022 is dit van toepassing. Dit geldt in het bijzonder voor
Menzis waarmee epp in 2021 nog een contract had. Alle behandelkosten voor personen van 18 jaar en ouder vallen per 1 januari 2022 onder
het Zorg Prestatie Model (ZPM). Per 31 december 2021 komt de DBC-systematiek te vervallen. Voor het ZPM betekent dit, dat de kosten van een behandeling die
in 2021 is gestart onder de verzekering vallen waar u in 2021 bent verzekerd. Indien uw behandeling in 2022 doorloopt, zullen de kosten die in dit jaar gemaakt worden
onder dekking van de polis vallen van de verzekeraar waar u in 2022 verzekerd bent. Bij een restitutiepolis vindt er in principe een volledige vergoeding plaats. Echter
verzekeraars voeren hierin een zelfstandig beleid. Dit kan inhouden dat ook bij dit type polis er slechts een gedeeltelijke vergoeding bestaat. Wij adviseren u om dit
voor dat u bij ons in behandeling komt, zelf goed bij uw zorgverzekeraar na te vragen.