Leden Cliëntenraad

Maandag 3 mei 2021

Vacature:


Leden Cliëntenraad

Ermelosche Psychologen Praktijk (EPP) is bezig met het opzetten van een Cliëntenraad. Deze raad bestaat uit 3 leden ( 1 voorzitter en 2 algemene leden) waarin cliënten, ex-cliënten, familie van (ex) cliënten of zij die een grote affiniteit hebben met de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder de ambulante tak hierbinnen kunnen nemen. Eén keer in de maand vergadert de Cliëntenraad onderling en een aantal keren per jaar overlegt de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur van EPP. Tijdens deze overleggen bespreken wij onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten van EPP, zoals veiligheid, kwaliteit van zorg, clienttevredenheid, eHealth etc. Ook brengt de Cliëntenraad advies uit aan de Raad van Bestuur op tal van onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Dit is allemaal geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Als lid van de Cliëntenraad kun je dus meepraten en meedenken over alles dat voor cliënten van belang is.


Profiel kandidaten

Je bent geïnteresseerd in de (beleids)ontwikkelingen binnen EPP en de geestelijke gezondheidszorg
Je beschikt over een HBO-denkniveau
Je bent positief, kritisch, constructief en communicatief
Je houdt ervan om beleidsstukken te lezen en mee te denken over beleid
Je kunt je inleven in het cliëntenperspectief en tegelijkertijd voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen?
Je bent bereid om 15 tot 20 uur per maand te besteden om in een betrokken en constructieve sfeer invloed uit te oefenen op zorg voor cliënten en organisatieontwikkelingen

Dan zijn we op zoek naar jou!


Wij bieden jou?

Als lid van de cliëntenraad krijg je een reis- en onkostenvergoeding. Je doet nieuwe leerzame en inspirerende contacten op. In de cliëntenraad kun je jezelf ontwikkelen en deelnemen aan verschillende cursussen en trainingen.


Interesse en informatie

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Alex Boonen, Manager Zorgorganisatie. Je kunt hem telefonisch bereiken via het secretariaat op 0341-564910 of op het mobiele telefoonnummer 06 -19365682. Je kunt je vraag ook stellen door een e-mail te sturen aan: alex@ermeloschepsychologenpraktijk.nl