Informatie zorgverzekering 2024

Dinsdag 21 november 2023

Betreft: Informatiebrief Zorgverzekering 2024

epp GGZ

 

Datum: 17-11-2023

Geachte relatie,

Hierbij informeren wij u over de zorgverzekeraars waarmee epp GGZ voor 2024 een

zorgovereenkomst heeft gesloten.

 

Ieder jaar heeft u als verzekerde de mogelijkheid om voor uiterlijk 31 december een keuze te maken

bij welke zorgverzekeringmaatschappij u het jaar erna verzekerd wilt zijn.

 

Epp GGZ heeft met de onderstaande koepelorganisaties een zorgcontract voor 2024 afgesloten:

Met omzetplafond:

 

Zonder omzetplafond:

 

Geen Zorgcontract

Nb. Let er hierbij op welke labels tot een koepelorganisatie behoren. Bijvoorbeeld Interpolis, FBTO,

de Friesland zijn labels van Zilveren kruis Achmea. Andere koepels hebben soortgelijke labels.

 

Met zorgverzekeraar CZ heeft epp GGZ geen overeenkomst gesloten. Dit houdt in dat wij de kosten

van een behandeling rechtstreeks bij u in rekening brengen. In 2024 zullen wij 85% van het NZa tarief in rekening brengen. De factuur dient u hiervoor zelf bij CZ zorgverzekeraar in te dienen. CZ vergoedt u het deel volgens de polisvoorwaarden. Helaas moet u in 2024 met een combinatiepolis (restitutiepolis in 2023) ook een eigen bijdrage betalen. U betaalt epp GGZ het volledige bedrag van de factuur.

 

Voor de verzekeraars waarmee epp GGZ een zorgovereenkomst met omzetplafond heeft afgesloten, maken we u erop attent dat voor Zilveren Kruis Achmea, in verhouding tot het grote aandeel verzekerden binnen het verzorgingsgebied van epp GGZ, een beperkt budget geldt. Dit betekent dat epp  GGZ slechts een beperkt aantal cliënten van Zilveren Kruis in behandeling kan nemen.

 

Alle cliënten verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee epp GGZ een contract heeft zonder

omzetplafond, kunnen het hele jaar bij ons terecht.

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen. Dit is mogelijk door een email te sturen naar info@eppggz.nl of te bellen naar

0341-564910.

 

We hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Joeri Dijkstra

Manager back-front office

epp GGZ