Informatie Zorgverzekering 2023

Dinsdag 20 december 2022

Hierbij informeren wij u over de zorgverzekeraars waarmee epp GGZ voor 2023 een zorgovereenkomst heeft gesloten.
Ieder jaar heeft u als verzekerde de mogelijkheid om voor uiterlijk 31 december een keuze te maken bij welke zorgverzekeringmaatschappij u het jaar erna verzekerd wilt zijn. U kunt kiezen tussen een natura- of een restitutiepolis.
epp GGZ heeft met de onderstaande koepelorganisaties een zorgcontract voor 2023 afgesloten:

Met omzetplafond:
Zilveren Kruis Achmea
VGZ
Menzis
ASR
DSW

Zonder omzetplafond:
Zorg en Zekerheid
ONVZ
ENO
Caresq

Geen Zorgcontract
CZ

Nb. Let er hierbij op welke labels tot een koepelorganisatie behoren. Bijvoorbeeld Interpolis, FBTO, de Friesland, One underwriting en Pro-life zijn labels van Zilveren Kruis Achmea. Andere koepels hebben soortgelijke labels.

Met zorgverzekeraar CZ heeft epp GGZ geen overeenkomst gesloten. Dit houdt in dat wij de kosten van een behandeling rechtstreeks bij u in rekening brengen. De factuur dient u hiervoor zelf bij CZ-zorgverzekeraar in te dienen. CZ vergoedt u het deel volgens de polisvoorwaarden. U betaalt hierna epp GGZ het volledige bedrag van de factuur.

Voor de verzekeraars waarmee epp GGZ een zorgovereenkomst met budgetplafond heeft afgesloten, maken we u erop attent dat met name voor Zilveren Kruis Achmea, in verhouding tot het grote aandeel verzekerden binnen het verzorgingsgebied van epp GGZ, een beperkt budget geldt.
Dit betekent dat epp GGZ slechts een beperkt aantal cliënten van Zilveren Kruis Achmea in behandeling kan nemen.
Wij verwachten al in het voorjaar 2023 een aanmeldstop in te moeten voeren voor iedereen die verzekerd is bij koepelorganisatie Zilveren Kruis Achmea.

Alle cliënten verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee epp GGZ een contract heeft zonder omzetplafond, kunnen het hele jaar bij ons terecht.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze praktijk. Dit is mogelijk door een email te sturen naar info@eppggz.nl of te bellen naar 0341-564910.

We hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Alex Boonen
Manager zorgorganisatie