Het zorgprestatiemodel en de gevolgen voor je eigen risico

Dinsdag 9 november 2021

Doelgroepen: Volwassenen, Jongvolwassenen Kinderen en Verwijzers EPP
Je betaalt een eigen risico* als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Vanaf januari 2022 verandert de overheid de regelgeving met betrekking tot de GGZ-financiering. GGZ-behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit heeft gevolgen voor je eigen risico vanaf 2022.

Wat betekent de invoering van het ZPM voor jou?
Het ZPM wordt door de overheid ingevoerd om de bekostiging van de zorg te veranderen. Als cliënt zal je merken dat de facturen vanuit je zorgverzekeraar duidelijker zijn: je ziet precies op welke datum en met wie je een consult hebt gehad, en hoelang dat duurde.
Declaratie op basis van consulten
In het Zorgprestatiemodel wordt gedeclareerd op basis van consulten en niet meer op basis van (DBC-)trajecten. De consulten die EPP bij de zorgverzekeraars gaat factureren, gaan uit van geplande consulttijd. Duurt een consult een keer langer of korter, dan zie je op de rekening toch de vooraf geplande tijd staan.

Veranderingen in het eigen risico
Vanaf de invoering van het ZPM betaal je je eigen risico niet meer achteraf over een jaar. Vanaf 1 januari 2022 kun je periodiek een factuur verwachten voor de ontvangen zorg in de periode daarvoor. Houd er rekening mee dat je eigen risico gaat tellen zodra je zorg en/of medicatie ontvangt uit je basispakket.
Let op: Op dit moment is nog niet zeker of de landelijke systemen op 1 januari klaar zijn voor deze nieuwe werkwijze. Het kan zijn dat je later in 2022 een eerste factuur ontvangt waarin je eigen risico wordt gefactureerd. Zodra er meer informatie bekend wordt, zullen we dat op deze pagina vermelden.

Ontvang je nu zorg en loopt dit door in 2022?
Wanneer je behandeling bij EPP in 2021 is gestart, moeten wij dit (DBC-)traject eind december 2021 hard afsluiten. Ook als je behandeling doorgaat in 2022. Je ontvangt een factuur vanuit je zorgverzekeraar met een overzicht van de zorg die je in 2021 hebt ontvangen: bij ons, eventuele andere zorgorganisaties en/of voor medicatie. Meestal betekent dit dat je je eigen risico over het jaar al in 2021 verbruikt hebt. Zo niet, dan wordt dit deel als gevolg van de harde afsluiting van de DBC per 31 december 2021 alsnog ten laste van het eigen risico 2021 geboekt. Loopt jouw behandeling door in 2022, dan valt dit deel van het behandeltraject vanaf 1 januari 2022 onder het eigen risico van 2022. EPP is zich ervan bewust dat dit in sommige situaties tot nadelige financiële gevolgen kan leiden voor de client. Echter heeft EPP geen invloed op deze wijziging die door de overheid is geïnitieerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.zorgprestatiemodel.nl of houdt dit nieuwsbericht in de gaten voor updates. We proberen je zo goed mogelijk te informeren wanneer er nieuwe informatie bekend wordt. Je kunt daarnaast contact opnemen met je zorgverzekeraar wanneer je vragen hebt.