Corona maatregelen binnen EPP

Dinsdag 4 mei 2021

Heeft u een afspraak bij EPP? Dan graag uw aandacht voor het volgende:

Allereerst geldt: heb je (verkoudheid)klachten? Blijf dan thuis en zeg je afspraak af of spreek met je behandelaar af om de afspraak via (beeld)bellen plaats te laten vinden waar mogelijk. Twijfel je of je wel of niet mag komen? Neem bij twijfel contact op met je behandelaar en overleg samen wat het handigst is

Ben je in contact gekomen met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld? De GGD benadert mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon en geeft daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft. Overleg met je behandelaar over het vormgeven van vervolgafspraken

Houd afstand van mensen die niet tot je eigen huishouden behoren (1,5 meter), ook in de wachtkamer en de loopgangen. Wacht even op elkaar bij het passeren en vervolg daarna je weg

Nies in je elleboog en was je handen regelmatig volgens de voorschriften

Kom kort voor de afspraak naar EPP en blijf niet lang vooraf in de wachtkamer wachten. Er mogen maximaal 4 wachtenden in de wachtkamer plaatsnemen. Is de wachtkamer vol? Wacht dan op andere aangewezen plekken of waar mogelijk in de auto of buiten

Maak met je behandelaar afspraken over hoe het beste omgegaan kan worden met de afspraak door bijvoorbeeld in de auto te wachten tot vlak voor de afspraak, te beeldbellen i.p.v. face-to-face of andere creatieve ideeën waarmee de maatregelen zo goed mogelijk in acht genomen kunnen worden en waarbij eenieder zich prettig voelt

Neem wat drinken mee van thuis (we kunnen momenteel helaas vanwege de te nemen maatregelen op de praktijk geen drinken aanbieden)

Ga voorafgaand aan een afspraak thuis vast naar het toilet. Maak zo min mogelijk gebruik van de faciliteiten in het gebouw


Vanaf maandag 12 oktober is het verplicht om bij de EPP een mondkapje te dragen in openbare ruimtes (hal, wachtkamer en toiletten). In de behandelkamer hoeft u hem niet te dragen.

Laten we er samen voor zorgen dat verdere besmettingen worden voorkomen door rekening met elkaar te houden en bovenstaande maatregelen in acht te nemen. Op deze manier hopen we de zorg bij EPP zo goed mogelijk te kunnen blijven vormgeven de komende periode.

Bedankt voor je begrip!