Cliëntenstop Zilveren Kruis Achmea tot 1 januari 2023

Vrijdag 7 oktober 2022

Helaas hebben wij moeten besluiten tot een tijdelijke stop voor nieuwe cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea en de andere merken die daarbij aangesloten zijn (zie onder). Deze stop geldt tot 1 januari 2023.

Het door hen ingestelde productieplafond dreigen wij fors te overschrijden. Ondanks intensieve contacten met Zilveren Kruis, hebben zij de door ons aangeleverde onderbouwing voor een verhoging van het budget afgewezen.

Natuurlijk zullen we alle cliënten die met een traject bij ons begonnen zijn op de gewone wijze blijven behandelen. De eventuele overschrijding die daar uit voortkomt, nemen wij als organisatie voor onze rekening.

Voor de goede orde vermelden we dat de cliënten van andere zorgverzekeraars natuurlijk zeer welkom blijven en dat dit vanaf 1 januari ook weer geldt voor de cliënten van Zilveren Kruis.

Nogmaals, wij betreuren dit besluit maar zien helaas geen andere mogelijkheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Renske Kuipers, raad van bestuur, via : 0341 – 56 49 10.

Voor vragen over een passende ggz-aanbieder kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling GGZ van het Zilveren Kruis : 071 – 3640280.

 

De merken van Zilveren Kruis Achmea:

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Pro Life Zorgverzekeringen

De Friesland Zorgverzekeraar

FBTO Zorgverzekeringen

Interpolis Zorgverzekeringen

 

 

N.B.

Vanaf 1 oktober gaan wij verder onder de naam epp GGZ. Deze naamsverandering sluit aan bij de inhoudelijke ontwikkeling die wij gerealiseerd hebben.