wachttijden en kosten

Voor behandeling binnen de Basis GGZ heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt zich telefonisch aanmelden waarna direct een afspraak voor intake wordt ingepland.

Voor aanmeldingen van kinderen en volwassenen voor de basis en specialistische GGZ hebben we een verwijsbrief van een arts en/of indicatiebesluit vanuit het CJG nodig. Daarna doen we een telefonische screening.

Na de screening komt u op een wachtlijst voor behandeling, individueel of in een groep, of voor diagnostiek.

Soms denken wij dat u beter bij een collega-instelling geholpen kan worden omdat onze zorg niet toereikend is. Wij helpen u (en uw huisarts) dan graag met een doorverwijzing.

 

wachttijden

Dit zijn de wachttijden per 23-5-2023

Kind & Jeugd (t/m 17 jaar) Basis GGZ: 12-14 weken
Kind & Jeugd (t/m 17 jaar) Specialistische GGZ: 18-20 weken

Volwassenen Basis GGZ (vanaf 18 jaar): 8-10 weken
Volwassenen Specialistische GGZ (vanaf 18 jaar): Gesloten

Helaas kunt u zich bij ons op dit moment niet aanmelden voor de volwassenen Specialistische GGZ.

Deze wachttijden zijn gemiddelden. Ze geven dus niet precies aan hoe lang u moet wachten. Dat hangt namelijk ook af van de vraag waarmee u bij ons komt en is ook afhankelijk van de locatie. Het kan daarom gebeuren dat u langer of korter moet wachten dan hier staat

Wij doen ons best om de wachtlijsten kort te houden, waarbij we niemand tekort willen doen.

Let op! Per februari geldt er wederom een  aanmeldstop voor cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea en de andere merken die daarbij aangesloten zijn.

 

kosten en vergoeding

Wanneer u een verwijzing krijgt van uw huisarts voor de Basis GGZ, krijgt u een behandeling binnen het Basis Team. Soms zijn een paar gesprekken genoeg, soms iets meer, tot maximaal 10 gesprekken.

Met een verwijzing van uw huisarts wordt een behandeling bij epp volledig vergoed, behalve door de koepelverzekeraar CZ. Per februari 2023 geldt een  aanmeldstop voor nieuwe cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea en de andere merken die daarbij aangesloten zijn, dit omdat anders het budgetplafond overschreden gaat worden. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis.

Met een verwijzing voor de SGGZ krijgt u een behandeling binnen het Specialistische Team. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, behalve door CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen.

Alle andere koepelverzekeraars hebben een contract met epp GGZ afgesloten.

Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Het praktijktarief is 125 euro per consult en 200 euro voor een dubbelconsult.

Annulering/ no-show

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, het consult ad € 75,00 bij u zelf in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet door uw verzekeraar/gemeente vergoed. Wij vragen u zorgvuldig met afspraken om te gaan en alleen in uitzonderlijke gevallen af te zeggen. Onze behandeltijd is schaars en de wachtlijsten zijn helaas nog steeds erg lang.

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar, slechts 60 tot 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed.