Lid Raad van Commissarissen

Epp GGZ wil bijdragen aan de maatschappelijke opgave:                                                                                        Het op zo kort mogelijke  termijn, beschikbaar zijn voor cliënten die belang hebben bij een effectieve ggz-ambulante behandeling.

Spreekt dit je aan? Dan ben jij misschien wel de nieuwe commissaris waar wij naar op zoek zijn!
De RvC is het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de bestuurder en geeft hierbij zowel gevraagd als ongevraagd advies. Fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten voorschrijven, de besluiten goed.
Het profiel – de functie-eisen
De vacature in de RvC vraagt om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaat is betrokken en communicatief, beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Zij/hij beschikt over een allround financieel-economisch inzicht en heeft zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, arbeidsmarktproblematiek, van de vele externe ontwikkelingen en veranderingen in de GGZ. De kandidaat zal in collegiaal teamverband werken en dient complementair te zijn aan de andere leden. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een commissaris die expertise heeft op het brede terrein van arbeidsrecht en/of HRM.
Om de rol goed te kunnen vervullen worden de volgende kwaliteiten verwacht:
• Bestuurlijke competenties:
o Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van epp GGZ op hoofdlijnen te doorgronden
o Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als epp GGZ stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s.
• Het vermogen tot distantie en betrokkenheid, en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
• Een professionele toezichthoudende houding:
o Teamplayer, relatiegericht, kan zich inleven in (de belangen van) de medewerkers
o Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
o Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend

• Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
o de wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder
o de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de brainstormer en het geweten van de organisatie
o gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg

• Voldoende beschikbaarheid: De RvC komt gemiddeld 6 tot 8 keer bijeen als gehele RvC met de bestuurder vergadert. Daarnaast houden de leden van de RvC contact met de organisatie door ontmoetingen met de medezeggenschaporganen en het management.

Epp GGZ heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur, Mevrouw R.M. Kuipers. De RvC telt drie leden en bestaat momenteel uit de heer B.G. de Valk (voorzitter) , A.M. Breurkens (lid).
De procedure
De Raad van Bestuur zal samen met de Voorzitter van de RvC de eerste gesprekken voeren. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.
Indien je je kandidaat wilt stellen voor deze vacature stuur dan je CV en motivatie naar HRM@eppggz.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw R.M. Kuipers op 0341 – 564910.
Uiterste reactietermijn is: 14 mei 2023